oko Polska flaga twarz / Shutterstock11.11.2017

ŚWIĘTO OJCZYZNY

      To już 99 lat mija, kiedy Polska jako Państwo po ponad 100 - letniej niewoli znów pojawiła się na mapie Europy. Upadek państwa w 1795 roku wyzwolił w społeczeństwie polskim wiele inicjatyw i działań, których celem było ratowanie polskości,
a więc języka, kultury, religii katolickiej, ziemi i odzyskanie niepodległego bytu. Niewątpliwie działania wielu jednostek m. in. Mickiewicza, Słowackiego, Norwida Konopnickiej, św. Brata Alberta, św. abp. Szczęsnego Felińskiego, była wsparciem dla powstań narodowych i pracy organicznej. Ostatnią nadzieją na wyzwolenie nieodległości były Legiony Polskie, które zapisały wspaniała kartę w czasie I wojny światowej. Upadek państw biorących udział w rozbiorach Polski i obietnice reaktywowania państwa polskiego przez zwycięską koalicję skrzętnie wykorzystali Polacy. Zaczęli tworzyć lokalne ośrodki polskiej władzy, którą przekazali Józefowi Piłsudskiemu. Nastąpiło to 11 listopada 1918 roku w dniu zakończenia I wojny światowej. Już 15 listopada 1918 roku papież Benedykt XV wystosował list do abp Krakowskiego ze słowami wsparcia, „by Polska jak najszybciej odrodzona znowu w zupełnej niepodległości zajęła na nowo miejsce w gronie państw i kontynuowała swoją historię”.

      Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa zaczął organizować siły zbrojne i władzę cywilną. Dzięki porozumieniu z Komitetem Narodowym Polski powołano rząd na czele z Ignacym Paderewskim. Ostatecznie kształt granic Polski, z resztą niedoskonały, bo poza granicami Polski pozostało wielu Polaków, ustalono po powstaniach na Śląsku Powiślu, Warmii, Mazurach i odparciu nawały bolszewickiej.

      Dzisiaj po latach starajmy się docenić wkład wielu pokoleń Polaków dla odzyskania wolnej Ojczyzny, które poświęciły swoje życie w powstaniach, więzieniach zaborców i zsyłkach na Syberię o dobre i wolne imię naszej Ojczyzny - Polski.

P. Czesław Godek


 

pasek3