03.12.2017

ADVENTUS ZNACZY PRZYJŚCIE
„…Adwent się rozpoczął, święta blisko, blask pierwszej świecy jasno lśni…”

Dzisiejsza pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Ten rok będziemy przeżywać rozważając hasło: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Adwent to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. To okres oczyszczenia naszych serc, pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.

adwent1Symbole adwentowe:

 Wieniec adwentowy - wykonany jest z gałązek iglastych, na którym umieszcza się cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Pierwsza świeca – to symbol przebaczenia przez Boga nieposłuszeństwa Adama i Ewy wobec Niego. Druga świeca - symbol wiary patriarchów Narodu Izraelskiego jako wdzięczność za dar Ziemi Obiecanej.  Trzecia świeca – symbol radości króla Dawida, który celebruje przymierze z Bogiem. Czwarta świeca - symbol nauczania proroków, głoszących przyjście Mesjasza.  Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.

adwent2

Świeca roratnia - Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień – światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka. Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 

Roraty - w Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Niebiosa rosę spuście nam z góry...”. Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest wieczorem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy św. i wędrować z tym światłem do domów. 

Ewelina Nawacka


 

pasek3