BIERZMOWANIE 201817.03.2018

BIERZMOWANIE 2018

Dnia 17 marca 2018 roku podczas Mszy Świętej o godzinie 17.00 w naszym parafialnym kościele młodzież z rąk ks. Bp Edwarda Białogłowskiego przyjęła Sakrament Bierzmowania. Do tego wydarzenia młodzi z parafii św. Michała Archanioła i św. Królowej Jadwigi przygotowywali się przez formacyjne spotkania, zamknięte weekendowe rekolekcje w domu bł. Karoliny na Przybyszówce, udział w liturgiach Eucharystycznych i licznych nabożeństwach. Przedstawiciele młodzieży przystępującej do Bierzmowania czynnie włączyli się w Liturgię poprzez przygotowanie i odczytanie Bożego słowa oraz modlitwy wiernych. Po Ewangelii kandydaci zapewniwszy, iż pragną, aby Duch Święty umocnił ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad, wyznali swoją wiarę, wyrzekli się zła oraz odnowili przyrzeczenia pierwszokomunijne. Po homilii nadszedł moment udzielenia sakramentu bierzmowania. Ks. Biskup namaścił czoło każdego bierzmowanego krzyżem świętym i wypowiedział słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Po mszy Świętej w stronę Szafarza sakramentu zostały skierowane podziękowania za jego udzielenie oraz wygłoszoną homilię. Jako dopełnienie drugiego sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz wyrażając swoje przywiązanie do Chrystusa ukrzyżowanego bierzmowana młodzież w niedzielę 25 marca podczas Gorzkich Żalów otrzyma z rąk swoich rodziców krzyż. Niech to wydarzenie Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii pozwoli nam wszystkim odnowić relację z Bogiem w Trójcy Świętej, aby Duch Święty umacniał nas do odważnego kroczenia za Chrystusem do domu Ojca.


 

pasek3