ZMARTWYCHWSTANIEŻYCZENIA WIELKANOCNE

   W tym uroczystym dniu zmartwychwstania Jezusa życzymy, by każdy dzień był przeżywany w perspektywie Jego Paschy, aby to misterium Boga do człowieka przejęło do głębi każde serce, a triumf Miłości wlał w nie pełnię radości i pokoju. Niech Ten, który zwyciężył mroki śmierci, opromienia wszystkich swym światłem dając siłę do pokonywania codziennych trudności. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym stanie się źródłem takiej miłości, której nie można zachować dla siebie, ale którą niesie się innym, by i oni jej doświadczyli. Życzymy takiego zjednoczenia z Chrystusem i Jego dziełem, by stawać się co dzień Jego wiernym świadkiem. By całe życie było jednym wielkim przesłaniem: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Duszpasterze


 

pasek3