Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Ogród Sióstr 123.05.2018

"MAJÓWKI" Z MIŁOŚCI
DO MARYI

Kiedy przejeżdża się wieczorną porą przez kolejne miejscowości, budzą radość grupy dorosłych i dzieci w różnym wieku skupione wokół ozdobionych i oświetlonych kapliczek, od których niesie się śpiew litanii i pieśni maryjnych. Polska Matce śpiewa... Ten piękny zwyczaj modlitwy litanią loretańską przy figurach i krzyżach nie ogranicza się tylko do wsi i miasteczek. Także w naszej parafii jest on ciągle żywy. I dobrze, bo to bardzo integruje, umacnia więź z Maryją i jest okazją do świadectwa. 


 

pasek3