Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

       W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO!

 duch swiety 1 810x540

   Obecny rok duszpasterski przeżywamy w świetle hasła: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Po okresie urlopów, wakacji rozpoczynamy kolejny okres tego roku, który zakończy się w I niedzielę adwentu.

 

 

 

    Po wakacjach pracę w naszej parafii rozpoczęli nowi kapłani i siostry zakonne: ks. Czesław Matuła, ks. Rafał Kłos, s. Elżbieta Nowak, s. Małgorzata Sowa i s. Helena Bargiel. Przybyłych kapłanów, siostry zakonne serdecznie witamy, otaczamy modlitwą i życzymy by praca w nowej parafii była dla nich miejscem służby Bogu i ludziom, a pełniona posługa łączyła się z radością.

         Szczególnie bogaty w wydarzenia religijne będzie miesiąc wrzesień. To jakby nasz miesiąc parafialny. W tym miesiącu w 1981 r. rozpoczęliśmy budowę naszej świątyni, co wskazało na naszego patrona św. Michała Archanioła. Stało się już tradycją, że w niedzielę poprzedzającą święto Podwyższenia Krzyża Świętego udajemy się z nabożeństwem Drogi Krzyżowej z kościoła do Krzyża Jubileuszowego, postawionego przez parafię na pamiątkę roku 2000 od Narodzenia Jezusa Chrystusa. W tym roku nabożeństwo będzie w niedzielę, 9 września, po mszy św. o godz. 17.00. Już w przyszłym tygodniu, w czwartek 13 września, udajemy się z pielgrzymką do Katedry. Nasza parafia wraz z parafią św. Jadwigi obsługuje od lat w tym miesiącu nabożeństwo fatimskie. Z kościoła wyruszamy o godz. 18.00.

         Istotnym wydarzeniem będzie odpust parafialny ku czci św. Michała Archanioła. Rozpocznie się Procesją Archanielską, w niedzielę 23 września, po mszy św. o godz. 17.00. W procesji przejdziemy do figury Najświętszego Serca Pana Jezusa, która znajduje się przy końcu ul. Ossolińskich. Nabożeństwu będzie przewodniczył ks. Rafał Flak, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Kurii Diecezjalnej, wykładowca w Seminarium Duchownym. Sam odpust będziemy przeżywać w sobotę – 29 września. Główna msza św. będzie o godz. 10.30, którą odprawi i wygłosi słowo Boże ks. prałat Krzysztof Gołąbek, proboszcz katedry, a nasz były wikariusz.

         Z nowym rokiem szkolnym czas formacji, spotkań rozpoczynają grupy duszpasterskie działające w naszej parafii. Ich działalność bardzo dynamizuje nasze życie parafialne. Sprawia, że jesteśmy prawdziwą rodziną, wspólnotą wspólnot. Zapraszamy nowe osoby do wstępowania w ich szeregi.

         Cieszymy się, że tym wszystkim wydarzeniom towarzyszą media parafialne: gazetka „Michael” i strona internetowa.

         Naszą pielgrzymkę wiary niech umacnia Duch Święty, a święty Michał Archanioł niech strzeże i wyprasza potrzebne łaski. Szczęść Boże! 

ks. Stanisław Potera. proboszcz.

pasek3