Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

02.02.2019r.

Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej

Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu czyli 2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego w polskiej tradycji zwanego – świętem Matki Bożej Gromnicznej. Podczas burzy stawiano te świece w oknach, stąd nazwa – gromnice. Jego treścią jest scena opisana w Ewangelii św. Łukasza: przedstawienie Jezusa w świątyni, spotkanie z Symeonem i prorokinią Anną. Tu po raz pierwszy rozbrzmiewa dalekie echo zbawczej misji Chrystusa, obleczonego w cierpienie krzyża. Padają też słowa zapowiadające współudział Maryi w cierpieniu Syna. A tą światłością świata, która nigdy nie gaśnie, jest ofiarowany Mesjasz. Mimo, że jest to święto Pańskie, odnajdujemy w nim wiele maryjnych akcentów, bo przecież Maryja ma wielki wkład w dzieło odkupienia. Ona jest tutaj tą, która działa, przynosi dziecko, ofiarowuje je Ojcu Niebieskiemu, słucha słów proroczych. Tradycyjnie już tego dnia na Mszach św. w naszym kościele odbędzie się poświęcenie świec. Blask ich płomieni rozprasza mrok nocy, ale jest niczym wobec tej jasności, którą przyniósł na świat Chrystus: „Ja jestem światłem dla świata. Kto idzie za Mną, nigdy nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12)

Ewelina Nawacka

pasek3