Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

11.02.2019r.

SAKRAMENT CHORYCH W ŻYCIU KOŚCIOŁA

1410860524Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. /List św. Jakuba/

Powyższy tekst przywoływany jest bardzo często w kontekście sakramentu namaszczenia chorych, gdyż udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu - jak się nieraz sądzi - wyłącznie przygotowania osoby ochrzczonej na śmierć, lecz przede wszystkim umocnienie wiernego w jego cierpieniach. Wyjaśnienie czym jest sakrament chorych znajdziemy między innymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz Kodeksie Prawa Kanonicznego. Sakramentu chorych udziela ważnie tylko biskup i kapłan, ponieważ związane są z władzą odpuszczania grzechów. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, chorych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. Sakrament namaszczenia chorych jest niejako konsekracją chorego, aby przez swoje cierpienia skutecznie przyczyniał się do zbawiania świata oraz aby przez śmierć sam wszedł do chwały niebieskiej.

Ks. Dominik

pasek3