Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

KWC FOTO     
      Wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, jego wezwanie do Polaków o "przeciwstawianie się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa" stały się impulsem do podjęcia przez Ruch Światło-Życie w 1979 roku diakonii wyzwolenia i do zainicjowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jej założycielem został sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.

      Do powstania KWC w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie doszło w roku 1993. Było to wynikiem rocznego Studium Trzeźwościowego w parafii Chrystusa Króla, a w którym brali też udział nasi parafianie. Pierwszym opiekunem i założycielem KWC w parafii został ks. Marek Dzik.

      Kwc herbCelem KWC jest dawanie świadectwa człowieka wolnego od wszelkich nałogów, praktykowanie abstynencji od alkoholu i innych używek, przeciwstawianie się towarzyskiemu przymusowi picia, a także niesienie pomocy ludziom słabym i uzależnionym, m. in. poprzez modlitwę różańcową (I środa każdego miesiąca przed Mszą św. wieczorną).

      Raz na kwartał w pierwszy wtorek miesiąca w parafii odbywa się specjalne nabożeństwo połączone z Mszą św. o uwolnienie i uzdrowienie z wszelkich nałogów zakończone błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Bierze w nim udział Rycerstwo św. Michała Archanioła. Zapraszamy na nie wszystkich parafian, którzy borykają się z tym problemem.

      Moderatorem KWC w parafii św. Michała Archanioła jest ks. Dominik Kiełb. Grupa liczy 12 członków.

      Spotkania odbywają się w pierwsze środy miesiąca po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym. Wsłuchujemy się w słowo Boże rozważając Ewangelię z dnia, a także w papieskie nauczanie, szczególnie katechezy środowe piapieża Franciszka, modlimy się za osoby uzależnione i współuzależnione, omawiamy aktualne wydarzenia z życia Kościoła, a przede wszystkim jesteśmy razem.

       Serdecznie zapraszamy!

A. Guz

pasek3