Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

grób20173.11.2017

MŁODZIEŻ O ZMARŁYCH PAMIĘTA

      Zaraz po Uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych młodziez naszej parafii zrzeszona w oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży "Pod Dzidą" oraz w Ruchu Światło-Życie udała się na pobliskie cmentarze, by modlić się za zmarłych i zyskać w ich intencji odpust. Oaza wybrała cmentarz na Pobitnie, KSM - Stary Cmentarz przy ul. Targowej. KSM-owicze stojąc przy pomniku powstańców styczniowych (1886) poznali najpierw życiorys płk. Leopolda Lisa Kuli. Po wspólnej modlitwie, każdy, trzymając w rękach zapalony znicz, oddalił się w inną stronę cmentarza, aby zanieść go na grób, którego nie rozświetlał jeszcze płomień. Na końcu wszyscy zebrali się przy Grobie Ofiar II Wojny Światowej, gdzie zapalono wspólny znicz oddziału i odśpiewano Apel Jasnogórski. Miłość do Ojczyzny wpajana jest młodzieży w stowarzyszeniu i jest wpisana w jego hasło: Przez cnote, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie GOTÓW! Nic więc dziwnego, że na Starym Cmentarzu spotkaliśmy również bratni oddział KSM z parafii Chrystusa Króla, z którym mamy nadzieję rozwijać wzajemną współpracę=).


 

pasek3