Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

KSM PALMOWA 2018 125.03.2018

PALMOWA MŁODZIEŻOWO

      My też zrobiliśmy swoją palmę - może powiedzieć młodzież z KSM "Pod Dzidą". Może nie jest największa, ale jest nasza. Przenieśliśmy ją do Parku Papieskiego, dając przy tym dobre świadectwo. Na miejscu stanęliśmy do konkursu, który zakończył się dla nas miłą nagrodą i niespodzianką w postaci wywiadu telewizyjnego=). Najważniejsze jednak nastąpiło później. Przejście na plac katedralny, gdzie pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana, rozpoczęła się Eucharystia. Poświęcenie palm, procesja PALMOWA KSM 2018 2do kościoła i Msza św. z odśpiewaną Męką Pańską. W homilii ks. Biskup nawiązywał do orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Młodych i mówił o tym, że chrześcijanin zawsze jest tam, gdzie jest Jezus, o rozeznawaniu powołania i odwadze, która pokonuje lęk. Klamrą wiążącą całość była osoba św. Marka, obraz człowieka szukającego Boga i katechumena. Młody Kościół, który w ten słoneczny dzień wypełniał katedrę rzeszowską, budzi wielką radość i nadzieję.                        KSM "Pod Dzidą"


 

pasek3