Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

via lucis 201820.04.2018

DROGA ŚWIATŁA

Zgodnie z zapowiedziami w piątkowy wieczór w naszej parafii odbyło się nabożeństwo drogi światła. Via lucis to nabożeństwo podobne do drogi krzyżowej charakterystycznej szczególnie dla okresu Wielkiego Postu. Szczególnie przeżywane jest w okresie wielkanocnym, gdyż ukazuje w kolejnych stacjach epifanie Jezusa po zmartwychwstaniu, czyli momenty, w których Chrystus ukazuje się ludziom. Nabożeństwo to bardzo korespnduje ze słowem Bożym tego czasu. Tę wspólną modlitwę przygotowali dorośli i młodzież zgromadzeni w różnych wspónotach: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży "Pod Dzidą", Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Schola Parafialna i Liturgiczna Służba Ołtarza. Spotkanie ze Zmartwychwstałym zebrało wszystkich w jedno wokół światła paschału, który symbolizuje samego Chrystusa. Śpiew dobiegający się z kościoła, rozważania i światło zapraszały przechodniów do wstąpienia na chwilę modlitwy, jakby sam Jezus mówił: Jestem tu, żyję i życie daję...


 

pasek3