Rozpoczynamy dzisiaj kolejny w naszym życiu okres Adwentu, który jest czasem  oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa.

Za kilka tygodni uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale.

Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny, który będziemy przeżywać w świetle hasła - „Nawróćcie się i wierzcie Ewangelii”.

W adwencie Kościół zachęca nas do trzeźwości. Zapraszamy na Msze św. roratnie w dni powszednie o godz. 1800 . Szczególnie na Msze święte wieczorne zapraszamy dzieci wraz z lampionami.

Spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie w piątek – 19 grudnia.

pasek3