INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH W PARAFII

16 - 22 września 2018 r.

Niedziela

700

1)     Z Róży św. Rodziny

2)     W int. Karola i Jana – z int. Rycerzy z Rycerstwa św. Michała

900

1)    † Magdalena Krasny – Olesiejuk oraz Alicja i Bolesław Kamzol

1030

1)      1) Int. dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie Izabeli z prośbą o dalsze Boże błog. dla całej rodz.

1200

1)      † Ryszard Cieślik (greg.)

1700

1)      † Aleksander Stanek (greg.)

1830

1)      † Jan i Stefania z rodz. Błażej oraz Janina i Andrzej z rodz. Iwasyk

Poniedziałek

630

1)        † Aleksander Stanek (greg.)

2)        † Mikołaj, Bronisława (ona), Stanisław Kocur

1900

1)        † Ryszard Cieślik (greg.)

2)        † Wiśniowska Zofia – 6. r. śm.

3)        W int. rodzin z bloków z ul. Krzyżanowskiego Nr 26, 28, 30 i przyległych szeregówek

4)        † Julian Bronkiewicz – od pracowników salonów IMPRESJA (poza parafią)

Wtorek

630

1)              † Aleksander Stanek (greg.)

1900

1)              † Ryszard Cieślik (greg.)

2)              † Eugeniusz – 7 r. śm.

3)              RRM

4)              † Julian Bronkiewicz – od pracowników salonów IMPRESJA (poza parafią)

Środa

630

1)              † Aleksander Stanek (greg.)

1900

1)                † Ryszard Cieślik (greg.)

2)                W int. Zofii w 88. r. ur. – int. dzięk. – błag.

3)                † Danuta Godek – int. od koleżanek i kolegów z chóru

4)                † Julian Bronkiewicz – od pracowników salonów IMPRESJA (poza parafią)

Czwartek

630

1)              † Aleksander Stanek (greg.)

1900

1)              † Ryszard Cieślik (greg.)

2)              † Krystyna Paszkowska – 3. r. śm.

3)              † Marian Deręgowski – 10. r. śm.

4)              † Julian Bronkiewicz – od turystycznej grupy rekolekcyjnej (poza parafią)

Piątek

630

1)              † Aleksander Stanek (greg.)

1900

1)              † Ryszard Cieślik (greg.)

2)              † Maria Hudzik – 1. r. śm.

3)              † Helena i Roman

4)              † Julian Bronkiewicz – od turystycznej grupy rekolekcyjnej (poza parafią)

Sobota

630

1)              † Aleksander Stanek (greg.)

2)              † Za dusze w czyśćcu cierpiące

1900

1)              † Ryszard Cieślik (greg.)

2)              † Feliks Lonc oraz w sprawie Bogu wiadomej

3)              † Czesława Popijakowska – int. od córki Ewy z mężem Romanem

4)              † Julian Bronkiewicz – od Danuty Wojnar - Płaza (poza parafią)

 

 

 

pasek3