PROBOSZCZ

ks.ProboszczKs. Stanisław Potera

Pochodzi z parafii pw. Św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie. Twórca i pierwszy proboszcz parafii Św. Michała Archanioła, (od 1981 r). Opiekuje się Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej, Chórem "Michael", Rycerstwem Św. Michała Archanioła, Różami Różańcowymi oraz prowadzi katechezy przedmałżeńskie. Funkcje dodatkowe: Kanonik Kapituły Katedralnej, Dziekan dekanatu Rzeszów - Katedra, Referent "Caritas Kapłanów", Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

WIKARIUSZE

P.Staryszak2

Ks. Piotr Staryszak

Urodzony w 1990 r., pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP we Frysztaku. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. św. Józefa w Głogowie Małopolskim – os. Niwa. Obronił pracę magisterską z prawa kanonicznego pt. „Ocena ustawodawstwa wybranych krajów Europy w kwestii FIVET na podstawie prawa naturalnego” napisaną pod kierunkiem ks. dra Przemysława Drąga. Przyjął święcenia kapłańskie 23 maja 2015 r. w katedrze rzeszowskiej z rąk Ks. Bpa Jana Wątroby. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Bądź wola Twoja” (Mt 6,10). Sprawuje w naszej parafii opiekę nad Liturgiczną Służbą Ołtarza, jednym kręgiem Domowego Kościoła. Odpowiada za Domowy Kościół w regionie. Jest asystentem Katoliskiego Stowarzyszenia Młodzieży "Pod dzidą". Opiekuje się scholą młodzieżową. Jest katechetą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie i pełni w nim funkcję asystenta Szkolnego Koła Caritas. Jest także administratorem stron parafialnych.

L.Weglowski1Ks. Łukasz Węglowski

Urodził się w 1988 roku w Kolbuszowej. Pochodzi z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Widełce. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2007 roku. 27 października 2012 roku przyjął święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbył w parafii Łowisko. Obronił pracę magisterską z ekumenizmu pt. “Ekumenizm w tradycji cyrylometodiańskiej" napisaną pod kierunkiem Ks. dra Pawła Pietrusiaka. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk Ks. Kazimierza Górnego. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: “Już nie żyje ja,ale żyje we mnie Chrystus." (Ga 2, 20). Do roku 2016 pełnił posługę wikariusza w parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach. W naszej parafii opiekuje się trzema kręgami Domowego Kościoła. Jest odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Jest katechetą w Gimnazjum Nr 8.

D.Kielb2

Ks. Dominik Kiełb

Urodzony 05.08.1991 roku w Rzeszowie. Pochodzi z parafii pw. Ignacego Antiocheńskiego i Maksymiliana Kolbe w Łowisku. Ukończył Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Młp. Obronił pracę magisterską pt.: Eucharystia w życiu duchowym błogosławionego Karola de Foucauld napisaną na seminarium z teologii duchowości pod kierunkiem ks. dra Pawła Synosia. Praktykę diakońską odbył w parafii Nienaszów. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim (Iz 43,1). W naszej parafii opiekuje się Ruchem Światło-Życie, Rodziną Radia Maryja, Krucjatą Wyzwolenia Człowieka oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół WSD w Rzeszowie. Jest także asystentem parafialnym wchodzącym w skład redakcji gazetki "Michael" i katechetą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie.

 

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ - STARA WIEŚ

 Siostra Jolanta Markowska - przełożona

Siostra Iwona Wań

Siostra Agata Bodziak

POMOC DUSZPASTERSKA W PARAFII

Ks. Rafał Flak

Urodził się w 1986 roku w Rzeszowie. Pochodzi z parafii pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2005 roku. 23 października 2010 roku przyjął święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nienaszowie. Obronił pracę magisterską z teologii duchowości pt. „Duchowość Ruchu Czystych Serc. Studium w oparciu o czasopismo «Miłujcie się!» wydane w latach 1995 – 2010” napisaną pod kierunkiem Ks. dra Stanisława Kamińskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 2011 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk Ks. Bpa Kazimierza Górnego. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17). W latach 2011 – 2013 pracował jako wikariusz w parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie. W 2013 roku przez Ks. Bp Jana Wątrobę został skierowany na studia doktoranckie z homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od roku 2012 jest członkiem redakcji czasopisma naukowego Rocznik Kolbuszowski. W czerwcu 2015 roku zdobył stopień naukowy licencjata z teologii pastoralnej. Następnie otworzył przewód doktorski z homiletyki i przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Obraz homilsty w nauczaniu papieży od Jana XXIII do Benedykta XVI” na seminarium z homiletyki materialnej pod kierunkiem Ks. prof. dr hab. Stanisława Dyka. W tym samym roku, rozpoczął także studia z logopedii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2015 roku, został także Członkiem Stowarzyszonym Homiletów Polskich. Pracę naukową łączy z pracą duszpasterską, dlatego też, dzięki dobroci Ks. proboszcza Stanisława Potery, na ile pozwala mu na to czas, pomaga duszpastersko w naszej parafii. Decyzją Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego został mianowany przewodnikiem jednej z grup pielgrzymkowych podczas Pieszej Pielgrzymki z Rzeszowa na Jasną Górę (2013 – 2014 – grupy Św. Kazimierza i od roku 2015 – grupy Św. Brata Alberta, od 2017 - grupy św. Kazimierza). Od  2004 rokujest również jednym z organizatorów „Wakacji z misjami” dla dzieci i młodzieży w naszej diecezji. Od sierpinia 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Rzeszowskiej Kurii Diecezjalnej i zastępcy Asystenta Aksji Katoliskiej naszej diecezji. Jest katechetą Szkoły podstawowej Nr 21 w Rzeszowie.

Ks. Jakub Nagi

Urodził się w 1988 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bpa Marcina Kromera w Gorlicach. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2007 roku. 27 października 2012 roku przyjął święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Obronił pracę magisterską z teologii moralnej pt. „Miłość bliźniego jako wyraz miłości chrześcijańskiej w działalności i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej" napisaną pod kierunkiem Ks. dra Jana Kuliga. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk Ks. Kazimierza Górnego. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas." (2Kor 5, 14). Od roku 2015 decyzją Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego został mianowany Kwatermistrzem Noclegowym podczas Pieszej Pielgrzymki z Rzeszowa na Jasną Górę. Był odpowiedzialnym w rejonie rzeszowskim za przygotowania związane ze Światowymi Dniami Młodzieży w diecezji rzeszowskiej, które odbyły się w Krakowie w 2016 roku. Studiuje dziennikarstwo na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia doktoranckie z teologii).

pasek3