Uwaga
  • Nie wybrano kategorii lub kategoria nie zawiera żadnej zawartości

Informacje dla Rodziców/Opiekunów dzieci klas III w związku z przyjęciem Sakramentu I Komunii św.

                Szanowni Rodzice/Opiekunowie

            W związku z udzielaniem sakramentu I Komunii św. dzieciom w klasie III jako katecheci ZSP Nr 6 w Rzeszowie zwracamy się z uprzejmą prośbą
o zgłoszenie, zgodnie z Państwa wolą, chęci przystąpienia do I Komunii św. Waszych dzieci w Parafii pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Jest
to związane z organizacją uroczystości w naszej parafii. Informujemy,
że zwyczajnym miejscem przyjęcia I Komunii św. jest parafia Państwa zamieszkania. Jeśli wyrażają jednak Państwo wolę, aby Państwa dziecko przystąpiło do I Komunii św. ze swoją klasą w Parafii św. Michała Archanioła, prosimy fakt ten zgłosić katechecie (przez wypełnienie przygotowanych formularzy).

            Uczniowie mieszkający na terenie parafii nie muszą składać dodatkowych dokumentów, chyba, że dziecku został udzielony chrzest w innej parafii niż parafia św. Michała Archanioła. Wówczas potrzebne będzie Świadectwo chrztu św.

            Uczniowie mieszkający poza terenem parafii powinni złożyć Zgodę
ks. proboszcza
swojej parafii na udzielenie I Komunii św. poza parafią oraz Świadectwo chrztu św., jeśli było ochrzczone poza parafią św. Michała Archanioła.

Z poważaniem: ks. Rafał Kłos i ks. Dominik Kiełb

 

Harmonogram przygotowania do I Komunii św.:

  1. 20.09.2018, godz. 19:30 – spotkanie organizacyjne
    z Rodzicami/Opiekunami w Kościele p.w. św. Michała
  2. 14.10.2018, godz. 15:00 – Msza św. z wręczeniem różańców
  3. 09.12.2018, godz. 15:00 - Msza św. z wręczeniem medalików
  4. 03.03.2019, godz. 15:00 - Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych (zabieramy świece chrzcielne)
  5. 07.04.2019, godz. 15:00 - Msza św. z wręczeniem książeczek oraz spotkanie organizacyjne
  6. 12.05.2019, godz. 10.30 - Msza św. z udzieleniem I Komunii św. Sakrament
  7. W terminie późniejszym zostaną podane daty i godziny „prób” przed uroczystością.

Kwestie strojów, fotografa i wystroju kościoła parafia zostawia do uzgodnienia rodziców.

Aktualności z życia Parafii: www.michal-rzeszow.pl i na stronie parafialnej serwisu społecznościowego Facebook.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Jako katecheta Waszego dziecka proszę o podanie informacji, w której parafii Wasze dziecko będzie przystępowało do Pierwszej Komunii św.

Imię i nazwisko dziecka

…..................................................................................................klasa III.....

Adres zamieszkania (nie zameldowania)................................................................

Parafia zamieszkania.......................................................................................

Parafia chrztu dziecka.....................................................................................

Parafia, w której dziecko przystąpi do Pierwszej Komunii św.

.........................................................................................................................

Powyższą informację prosimy przekazać do dnia 15.10.2018 r.

Dziękujemy

 

Informacja i Formularz do pobrania TUTAJ

pasek3